Thermisch verzinken

Verzinken is een vorm van eindafwerking van staal . Bij deze bewerking wordt het staal voorzien van een een laag zink. Dit gebeurd door middel van het dompelen van het werkstuk in een heet zinkbad ( thermisch verzinken). De zinklaag die daardoor ontstaaat bestaat in feite uit 3 verschillende lagen. Allen zink-staal legeringen. ( Het feit dat dit legeringen zijn, is direct de rede dat de zinklaag zo goed kan hechten aan het staal. Aangezien zij op moleculari niveau verbonden zijn.) Deze vier lagen onderscheiden zich van dlkaar door verschillen in kristalstructuur.

De vier lagen zijn:

  • Gammadubbellaag: Laag die bestaat uit 2 zeer dunne, nauwelijks te onderscheiden lagen met 23 tot 28% ijzer erin. (Wordt als een laag beschouwd omdat de lagen zo moeilijk te on derscheiden zijn),
  • Deltalaag of pallisadelaag: Legeringslaag die bestaat uit 3 tot 18% ijzer,
  • Zetalaag of floating laag: Legering slaag bestaande uit 6 tot 7.5% uit ijzer,
  • etalaag of stollingslaag: Boverste zinklaag, zit geen ijzer in.

De reden dat een zinkcoating zo effectief is in het beschermen van metaal, is omdat op de zinklaag na een tijdje zich eed oxilelaag vormt ( ook wel patinalaag genoemd) die de laag volledig afsluit voor zuurstof. De zuurstof( welke ten alle tijden verantwoordelijk is voor corrosie ) kan dus niet bij het zink komen, laat staan bij het onderliggende metaal. Bovendien dient zink als offerlaag. Dit wil zeggen dat zink( doordat het een lager standaardpotentiaal heeft dan ijzer ) in de plaats van ijzer reageert met zuurstof ( corrodeert ). Het voordeel van dit type bescherming is dat indien er toch een beschadigin op een verzinkt stuk metaal zit, en het metaal is bloot gesteld aad de zuurstof in de lucht, dan toch het zink zal corrodern in de plaats van het metaal. ( We noemen dit type bescherming ook wel kathodische bescherming.)

Thermisch verzinken

Het te verzinken staal ondergaat eerst een nauwkeurige voorbehandeling.
Alle vuil-, olie- en vetresten worden verwijderd. Vervolgens worden alle onderdelen in een bad met verdunde zoutzuuroplossing gebeitst om roest en walshuid te verwijderen.

Daarna volgt een fluxbad. De verdunde zinkammoniumchloride (flux-)oplossing vormt een dun laagje dat bij het verzinkproces de verbinding van het zink met het staal bevordert.

Nadat het fluxlaagje gedroogd is, worden alle delen in een zinkbad, dat een temperatuur heeft van ca. 450 graden, ondergedompeld. In het zinkbad verbindt het vloeibare zink zich met het staal en vormt drie legeringslagen. Als de onderdelen uit het zinkbad worden gehaald, vormt zich nog een laagje zuiver zink.

Na het zinkbad volgt een afkoeling en worden de verzinkte delen aan een nauwkeurige inspectie onderworpen.

Aangezien een zinkcoating:

  • 1. Een zeer effectieve bescherming vormt tegen corrosie,
  • 2. Zeer goede meschanische eigenschappen heeft ( zeer slagvast, slijtvast is en zeer goed hecht) .
  • 3. Er zeer stijlvol uit ziet

Heeft HHI-metaalwerken ervoor gekozen al haar producten uit standaard staal te laten verzinken volgens NEN-ISO-1461.